O kompaniji

Kompanija TRANSFERA kao 3PL provajder preuzima sve logističke zahteve i omogućuje Vama i Vašoj kompaniji fokus na osnovnu delatnost

Kompanija Transfera poseduje sertifikate kvaliteta ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine, ISO 45001 – sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Transfera pruža pravovremenu, sigurnu i pouzdanu uslugu klijentima, poslujući na visoko stručnom nivou, uz otvorenu i ljubaznu komunikaciju naših zaposlenih. Korišćenjem naših usluga dobijate sigurnost, pouzdanost i kvalitet usluge uz niske troškove realizacije.

Naš osnovni princip je integracija klijenata i zaposlenih u jedan produktivan tim radi kontinuiranog podizanja kvaliteta i pružanja inovativnih rešenja realizacije logističkih usluga, uz društveno odgovorno poslovanje.

Misija

Misija kompanije Transfera je da pruži integrisanu logističku uslugu klijentima, uz inovativnost, posvećenost i efikasnu organizaciju, poštujući korporativne vrednosti i društvenu odgovornost.

Vizija

Vizija kompanije Transfera je postavljanje standarda i razvijanje logističke infrasturkture u cilju zauzimanja liderske pozicije na regionalnom tržištu, uz osnovne principe održivog razvoja.

Istorija

Kompanija “Transfera” je osnovana 2003. godine u Beogradu. Prvobitna delatnost se odnosila na carinsko zastupanje, da bi tokom godina proširila svoj portfolio usluga i izgradila dobre poslovne i partnerske odnose sa klijentima i dobavljačima.

Postojeća struktura naše kompanije kreirana je 2013. godine kada je “Transfera” oformila prepoznatljiv i jak tim koji je doneo novu snagu i kvalitet usluga našim klijentima.

Danas je Transfera već prepoznatljiva logistička kompanija u regionu sa konstantnim rastom i razvijenom infrastrukturom, skladištima i kancelarijama.

escort istanbul
pozcu escort bayan
hamburg callgirls