ISO standardizacija

Standardizacija u kompaniji Transfera

KompanijaTransfera“ implementirala je IMS – Integrisani Menadžment Sistem (QMS – ISO 9001, EMS – ISO 14001, OHSAS – ISO 18001 i ISO/IEC 27001) koji se odnosi na kvalitet usluge, zaštitu životne sredine, zaštitu na radu i bezbednost informacija. Standardi pružaju mogućnost za kontinuirano praćenje i unapređenje poslovnih procesa, čime se, između ostalog, postiže visok nivo zadovoljstva klijenata, očuvanje životne sredine, kao i zdravlja zaposlenih. 

Standardizacija je izvršena u saradnji sa kompanijom SGS, vodećom svetskom kompanijom za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. 

Standardizacija u kompaniji Transfera

Standardi naše kompanije 

Standardi pružaju okvir za optimizaciju poslovnih procesa. Kroz identifikaciju i eliminaciju suvišnih koraka, smanjenje gubitaka i povećanje efikasnosti, kompanije mogu ostvariti značajne uštede u vremenu i resursima. Takođe, postavljanje jasnih procedura i smernica smanjuje verovatnoću grešaka, kao i nesreća na radu. Sertifikacija prema određenim standardima često stvara nove prilike i mogućnosti za kompanije na novim tržištima. 

ISO Standardi

Zbog sve većeg obima zahteva i unapređenja poslovanja, kompanija će nastaviti sa daljom implementacijom ISO standarda u narednom periodu, sa željom da postigne i održi visok nivo poslovne izvrsnosti i odgovornosti, štiteći istovremeno interese zaposlenih, klijenata i šire zajednice.