Korisni Linkovi

Uprava carina

http://www.carina.rs

Privredna komora Srbije

www.pks.rs

Republički hidrometeorološki zavod Srbije

www.hidmet.gov.rs

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

http://www.mgsi.gov.rs

IRU

IRU (International Road Transport Union) – Međunarodno udruženje drumskih transporta razvija partnerstvo u svim aktivnostima i za sve članove udruženja, prati aktivnosti, zakonsku regulativu, politike razvoja i druge aspekte drumskog transporta, nudi kooperaciju i razvija strateške planove preko svojih radnih grupa, uspostavlja dijaloge sa međuvladinim telima, međunarodnim organizacijama i svim zainteresovanima u oblasti drumskog transporta, nudi kooperaciju u razvojnim planovima, ostvaruje komunikaciju između javnog i privatnog sektora, vrši obuku svojih članova kroz svoju IRU-Academy, promoviše praktične usluge i informacije. www.iru.org

FIATA

Nevladina organizacija koja danas predstavlja oko 40.000 špediterskih i logističkih preduzeća sa 15 miliona zaposlenih u preko 150 zemalja. Ova najveća federacija špediterskih asocijacija takođe je poznata i kao „Arhitekta transporta“. U okviru svog poslovanja FIATA je razvila program obuke zaposlenih u špediterskim i spoljnotrgovinskim privrednim društvima, zasnovan na bazi učenja preko Interneta (eLearning-a). http://fiata.com

IATA

(International Air Transport Association) – Međunarodno udruženje avioprevoznika. Sedište ove veoma važne međunarodne regulatorne organizacije je u Montrealu. IATA ima i centralnu evropsku kancelariju u Ženevi. Udruženje je osnovano 1948. godine u Havani. U udruženju se nalazi 230 aviokompanija koje ukupno obavljaju 93% redovnog aviosaobraćaja. IATA je prisutna u 148 zemalja preko 74 regionalne kancelarije. Regionalna kancelarija koja je nadležna za Srbiju je u Zagrebu i nadležna je za Hrvatsku i zapadni Balkan. IATA štiti interese aviokompanija širom sveta, pojednostavljuje brojne procedure i na taj način smanjuje troškove aviosaobraćaja. Ova organizacija propisuje pravila po kojima su aviokompanije koje su članice dužne da se ponašaju i da obavljaju svoju delatnost. Pravila koja donosi IATA tiču se bezbednosti i sigurnosti, efikasnosti, ekonomičnosti.http://www.iata.org

ICOC

International Chamber of commerce http://www.iccwbo.org