Carinsko Zastupanje


Usluge

Carinsko zastupanje

Vaš pouzdan partner za carinsko zastupanje

Transfera predstavlja jednog od najvećih carinskih zastupnika u Srbiji, sa preko 800 dokumenata koje podnosimo Upravi carina na dnevnom nivou.

Naš sektor carinskog zastupanja obuhvata 125 ljudi od kojih su 70 licencirani carinski zastupnici, raspoređeni u 20 kancelarija Transfere na teritoriji Srbije.

Neke od usluga koje pružamo, pored podnošenja carinskih isprava, obuhvataju i:

 • Konsultacija i implementacija pojednostavljenih uvoznih i izvoznih carinskih procedura;
 • In house obuke vaših zaposlenih za polaganje ispita o poznavanju porekla robe i podrška u sticanju statusa ovlašćenog izvoznika robe;
 • Konsultacije o primeni spoljno-trgovinskih ugovora sa EU, CEFTA, EFTA, Turskom i Carinskom unijom;
 • Konsultacija o preferencijalnom poreklu robe – analiza gotovog proizvoda, proizvodnog procesa u smislu ispunjenosti uslova za sticanje preferencijalnog srpskog porekla robe;
 • Definisanje optimalnog procesa za uvoz materijala, ambalaže, opreme i izvoza gotovog proizvoda;
 • Konsultacije o izdavanju sertifikata o nepreferencijalnom poreklu robe;
 • Pojašnjenje redovnih carinskih procedura, pojednostavljenih carinskih procedura, aktivnog oplemenjivanja, privremenog uvoza/izvoza, carinskih procedura u slobodnoj carinskoj zoni;
 • Podrška u uspostavljanju režima slobodne zone;
 • Podrška u podnošenju zahteva relevantnim državnim institucijama;
 • Provera dokumentacije u carinskom procesu (faktura, sertifikati o poreklu, dozvole za uvoz/izvoz);
 • Konsultacije o finansijskim aspektima carinskih procedura;
 • Podnošenje zahteva državnim institucijama koji se odnose na uvozne dozvole i inspekcije (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska kontrola itd.);
 • Uvoz opreme sa oslobođenjem od plaćanja carinskih dažbina;
 • Izdavanje T1 tranzitnog dokumenta;

Dodatne usluge za carinsko zastupanje 

Transfera je jedan od prvih nosilaca statusa Ovlašćenog privrednog subjekta koji omogućava pojednostavljenu i bržu komunikaciju sa carinskim organima prilikom podnošenja zahteva i sprovođenja svih carinskih procedura. Kako bi vaša roba što pre bila dostupna u slobodnom prometu, prilikom plaćanja carinskog računa, nudimo i mogućnost odloženog plaćanja korišćenjem naše carinske bankarske garancije. Usluge carinskog zastupanja obavljaju naši ovlašćeni carinski agenti sa dugogodišnjim iskustvom na stručan i profesionalan način.

Transfera poseduje status Ovlašćenog primaoca i pošiljaoca robe u tranzitnom postupku, što nam omogućava jednostavan prijem i otpremu robe i time skraćuje tranzitno vreme vaše pošiljke do njenog krajnjeg odredišta.

Savremena rešenja za brže i lakše sprovođenje carinskog postupka

Uz primenu savremenih softverskih rešenja, Transfera korisnicima svojih usluga pruža dodatnu vrednost kroz transparentnost predloženih logističkih rešenja i brzinu sprovođenja carinskog postupka.

Potrebna vam je usluga carinskog zastupanja? Pošaljite nam upit za ponudu i ubrzo će vas kontaktirati neko iz Transfera tima.

Carinsko zastupanje