TS Automotive


Usluge

TS Automotive

TS Automotive – usluga prilagođena klijentu

Novi trendovi u autoindustriji diktiraju konstantnu potrebu da zalihe teže nuli, a da se roba i repromaterijali dostavljaju tačno na vreme (“just in time“) i pravo na proizvodnu liniju (“just in sequence“). Takav način rada zahteva logistiku na visokom nivou i efikasan lanac snabdevanja.

Prateći tržište, tendencije i potrebe u poslovanju u okviru autoindustrije Transfera je razvila specijalizovanu uslugu – TS Automotive, u potpunosti prilagođenu kompleksnim zahtevima klijenata iz pomenute oblasti poslovanja.

TS Automotive predstavlja čitav dijapazon usluga koje obuhvataju korišćenje pojednostavljenih carinskih procedura kako bi pošiljke, na zadovoljstvo klijenata, u što kraćem roku bile ocarinjene i otpremljene ka mestu isporuke. Takođe, ova jedinstvena usluga podrazumeva i upotrebu vozila sa dva vozača za hitne isporuke u drumskom transportu, a u posebnim slučajevima hitne pošiljke otpremaju se i čarter letovima ili tzv. OnBoard Courier isporukama.

Efikasnost na najvišem nivou

Nivo efikasnosti koji naša TS Automotive usluga omogućava prepoznat je od strane brojnih zadovoljnih klijenta. Na ovaj način Transfera uspešno snabdeva i mnoge poznate svetske proizvođače iz automobilske industrije.

Usluga TS Automotive obuhvata:

Dedicated vehicles – organizacija transporta malim vozilima u drumskom transportu, ogranizacija transporta udvojenim posadama vozača za isporuke sa vrlo striktnim tranzitnim vremenima jesu neki od svakodnevnih zahteva sa kojima se surećemo kada su u pitanju naši kljenti iz AUTOMOTIVE industrije. Vozila su pod striktnim praćenjem, a provera svih kritičnih tačaka na ruti (carinski terminali, granični prelazi, radovi na putevima, zastoji usled udesa i slično) odvija se iz operativnog centra kompanije Transfera. Na osnovu dobijenih informacija vrši se optimizacija ruta u toku samog tranzita i biraju se najbolja rešenja kako bi se roba dostavila u zahtevanom vremenskom intervalu.

Cargo charter flights / OBC (On Board Courier) shipments – takozvane “panic shipments”, kada je imperativ dostaviti robu u veoma kratkim vremenskim intervalima, poštujući JIS (Just In Sequence) koncept. Koriste se cargo avioni, ali ne na redovnim linijama, već se organizuju specijalni čarter letovi. Avioni dolaze ciljano na polazne aerodrome, preuzimaju robu i u najkraćem mogućem vremenu stižu na odredište. Transfera organizuje kompletan logistički proces sve do krajnjeg korisnika – D2D (door to door) usluga. U slučaju manjih pošiljaka moguće je organizovati specijalne kurirske isporuke kako bi pošiljka u najkraćem periodu stigla do krajnje lokacije.

Pojednostavljeni carinski postupci – pojednostavljene carinske procedure i postupci omogućavaju okončanje carinskih formalnosti u najkraćem vremenskom periodu. Na ovaj način ubrzava se kretanje robe a sve u cilju isporuke pošiljke u zahtevanom tranzitnom vremenu.

Izveštavanje – redovno izveštavanje o statusu svih aktuelnih pošiljaka. Pored informacije o trenutnoj poziciji pošiljke, klijenti dobijaju informaciju u procenjenom vremenu stizanja na odredište – ETA (Estimated Time of Arrival). Za ekspres isporuke izveštaj se šalje više puta u toku dana, a po specijalnom zahtevu klijenta moguće je slati do 24 izveštaja na dnevnom nivou.

Pouzdan i profesionalan tim

Sa aspekta pripreme dokumentacije, organizacije transporta i praćenja pošiljke, navedene operacije spadaju u najkompleksnije logističke zadatke. Zato je Operativni centar Transfere, zadužen za koordinaciju, praćenje i izveštavanje, dostupan svojim klijentima 24 sata, svakog dana u nedelji. Obučen i profesionalan tim prikuplja sve aktuelne informacije i formira tzv. “status report“ izveštaj – obaveštenje o statusu i poziciji pošiljke, koje se klijentima može dostavljati i na svakih sat vremena.

Zadovoljstvo klijenta nam je uvek na prvom mestu. Zbog toga, na vrlo dinamičnom tržištu autoindustrije, konstantno osmišljavamo i pronalazimo najbolja rešenja – krojena po meri korisnika.

Potrebna vam je usluga u okviru autoindustrije? Pošaljite nam upit za ponudu i ubrzo će vas kontaktirati neko iz Transfera tima.

TS Automotive