Domaći Transport i

Distribucija


Usluge

Vaš pouzdan partner u domaćem drumskom transportu

Organizacija transporta robe na teritoriji Republike Srbije segmentirana je na dva veoma važna dela i pre svega načina organizacije – domaći transport sa jedne strane i distribuciju robe sa druge, kao posebnu vrstu usluge.

Domaći transport robe podrazumeva organizaciju punih i parcijalnih utovara, a obavlja se različitim vrstama transportnih sredstava u zavisnosti od zahteva klijenata: šleperi, tandemi, frigo vozila, solo kamioni i kombi vozila. Kvalitetna i pouzdana usluga, kao i brza reakcija našeg tima za organizaciju domaćeg transporta, pružaju klijentima logističku potporu i sigurnost u poslovanju, uprkos brojnim fluktuacijama u dnevnim zahtevima na domaćem tržištu. Fleksibilnost je ključni faktor na kome kompanija Transfera i odeljenje Domaćeg transporta baziraju svoje poslovanje i organizaciju.