Dragan Nikolić za eKapiju: Zbirni transport – bitan činilac poslovnog uspeha kompanije Transfera u Evropi

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Dragan Nikolić za eKapiju: Zbirni transport – bitan činilac poslovnog uspeha kompanije Transfera u Evropi

Kompanija Transfera danas predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih logističkih kompanija na srpskom i regionalnom tržištu.

Dragan Nikolić, menadžer zbirnog drumskog transporta za Evropu, u intervjuu za eKapiju kaže da je ponosan na rezultate ostvarene u prethodnom periodu, a sa druge strane ističe veliki potencijal u okviru daljeg razvoja firme.

Gde je danas Transfera i kako se kompanija prilagodila aktuelnoj situaciji na globalnom nivou?

– U jeku globalne ekonomske i geopolitičke krize, kompanija Transfera je uspela u svom velikom poslovnom poduhvatu, a to je otvaranje najsavremenijeg logističkog centra u Novim Banovcima. Sa približno 100 mil EUR prihoda u 2022. godini, 400 zaposlenih u ovom trenutku, 20 kancelarija sirom Srbije i razvijenom logističkom mrežom u celoj Evropi, svrstali smo se u red najvećih logističkih kompanija na Balkanu.

Svoju jačinu na poslovnom tržištu, potvrdili smo otvaranjem zvaničnog predstavništva Transfere u Kini (Šangaj) ove godine, što nam danas daje novu poslovnu dimenziju i jaku poziciju za dalji razvoj poslovanja na globalnom nivou.

Paralelno sa otvaranjem kancelarija u inostranstvu, razvoj smo nastavili i u okviru železničkog transporta. Nakon pokretanja redovnog kontejnerskog voza na relaciji Beograd-Rijeka-Beograd, početkom avgusta, otpočeli smo sa organizacijom redovnog kontejnerskog voza na relaciji Beograd – Bar – Beograd. Servis se obavlja sa dve garniture vozova i predstavlja značajno povećanje kapaciteta uz poštovanje ekoloških normi.

Kao neko ko je odgovoran za razvoj zbirnog drumskog transporta u kompaniji, možete li nam reći nešto više o tom vidu transporta i vašoj logističkoj mreži?

– Pojam mreža u drumskom transportu predstavlja mernu jedinicu kvaliteta zbirnog transporta jedne logističke firme. Struktura i jačina naše zbirne mreže pruža nam mogućnost da na vise načina, fleksibilno i promptno odgovorimo na specifične zahteve klijenata i česte promene na tržištu.

Ponosni smo na činjenicu da mrežom pokrivamo sve zemlje Evrope, da u naš logistički centar u Novim Banovcima nedeljno dolazi više od 30 zbirnih kamiona, odakle radimo dalju distribuciju ka Srbiji i regionu. Isti model koristimo i kad su u pitanju zbirni izvozi, gde imamo ogroman potencijal.

Naša vozila sa zbirnom robom kreću iz HUB-ova širom Evrope svaki dan, a ako pričamo o brojkama po regijama, one su iz godine u godinu sve značajnije (na nedeljnom nivou, primera radi, imamo 12 polazaka iz Nemačke i zapadne Evrope, 8 polazaka iz Italije i Španije, 3-4 polaska iz Centralne Evrope i Baltika i 3 polaska iz Turske).

Transferin logistički centar u Novim Banovcima je zvanično otvoren ove godine. Da li nam možete više reći o tome i na koji način će to uticati na razvoj zbirnih transporta i Vaše mreže u Evropi?

– Transferin logistički centar (TLC1) u Novim Banovcima je zapravo prvi deo šireg projekta – Transfera logističkog parka. TLC1 se nalazi na površini od 53.000m2 i sa 27.000m2 skladišnog prostora (carinsko i komercijalno skladište) jedan je od najvećih u Srbiji. Pokrivenost logističkog centra najsavremenijim softverskim rešenjima, kao i jaka distributivna mreža nam daju mogućnost da uspešno nastavimo tok kretanja zbirnih pošiljaka do krajnjih destinacija.
Od septembra ove godine, prisustvo carinskih organa unutar TLC Novi Banovci, donosi značajnu optimizaciju procesa smeštaja i carinjenja pošiljaka, a samim tim i benefit za naše klijente. Ovim načinom rada, redukovaćemo prosečno vreme carinjenja pošiljaka u odnosu na standarde srpskog tržišta, a samim tim i tranzitno vreme isporuke do naših klijenata.

Kakvi su planovi Transfere u domenu zbirnog transporta za narednu 2023. Godinu?

Pre svega očekujemo dalji rast poslovanja generalno, a samim tim još impresivnije brojke u domenu zbirnog transporta kako u uvozu, tako i izvozu.
Ono što za Vaše čitaoce može biti interesantno je da od 1.1.2023. krećemo sa promo cenama u zbirnom transportu u izvozu ka mnogim evropskim destinacijama.

U slučaju potrebe za zbirnim transportom, mejl adresa za sva pitanja je zbirni.transport@transfera.com.

Za kraj koristim priliku da pozdravim Vaše čitaoce uz želju da im Nova 2023. godina donese prosperitet i sreću, uz nadu da ćemo zajedno sarađivati i graditi poslovnu budućnost.

Preuzeto sa portala eKapija.