Duško Radović član Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava Srbije

Posted by: sonja
Category: Vesti
Duško Radović član Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava Srbije

Duško Radović član Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava SrbijeDuško Radović, direktor kompanije “Transfera“, izabran je za člana Upravnog odbora  Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata „Transport i Logistika“.

Nacionalna asocijacija „Transport i Logistika“ utemeljena je na principima struke, profesionalizma i sveobuhvatnosti. Pored organizacije, unapređenja, promocije interesa špediterskih društava i agenata,  zastupanja njihovih interesa pred domaćim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama, asocijacija teži ka potpunom i efikasnom iskorišćavanju potencijala svojih članova i kontinuaranoj edukaciji.