Duško Radović član Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava Srbije

Posted by: sonja
Category: Vesti

Duško Radović, direktor kompanije “Transfera“, izabran je za člana Upravnog odbora  Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata „Transport i Logistika“.

Nacionalna asocijacija „Transport i Logistika“ utemeljena je na principima struke, profesionalizma i sveobuhvatnosti. Pored organizacije, unapređenja, promocije interesa špediterskih društava i agenata,  zastupanja njihovih interesa pred domaćim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama, asocijacija teži ka potpunom i efikasnom iskorišćavanju potencijala svojih članova i kontinuaranoj edukaciji.