Miloš Simonović za eKapiju: IT i logistika kao neodvojivi segmenti jedinstvenog poslovnog puta

Posted by: transfera
Category: Vesti
Intervju - Miloš Simonović - eKapija

1. Vaša karijera počela je u IT-ju. Kako ste se odlučili da radite u sektoru logistike i na koji način vidite svoj razvojni put koji vas je doveo do kompanije u kojoj sada radite?

Zapravo, moja karijera je počela u logistici. Prvobitno sam radio na poslovima carinjenja, gde sam se upoznao sa kompleksnošću međunarodne trgovine i različitim propisima koji regulišu protok robe. Kasnije sam prešao u skladišne operacije, gde sam se suočio sa izazovima upravljanja zalihama, optimizacije prostora i efikasnog rukovanja robom. A IT industrija je oduvek bila moja strast – od malih nogu sam bio zainteresovan za računare, kasnije sam se i bavio programiranjem kao nekom vrstom hobija.

Transfera je kod mene prepoznala jedinstveni spoj iskustva stečenog u logistici i IT veština, pa mi je pružila poziciju koja mi omogućava da u potpunosti iskoristim svoje znanje, ali i strast prema IT-ju. Danas, imam priliku da radim na projektima koji transformišu našu logističku mrežu kroz inovativna tehnološka rešenja, stvarajući efikasniji sistem koji može da odgovori na izazove savremenog tržišta.

U retrospektivi, moj razvojni put izgleda kao logičan sled događaja. Počevši od temeljnog razumevanja logistike, preko praktične primene IT znanja u poslovanju, do sadašnje uloge gde ta dva sveta spajam kako bih unapredio poslovne procese.

2. Savremene tehnologije i logistika su sve uže povezane. Može li logistika uopšte danas bez AI i inovativnih alata?

Istina je da su savremene tehnologije i logistika danas usko povezane. Iako ništa nije nemoguće, rad u logistici bez AI i inovativnih alata postaje sve teži. Primera radi, zamislite logističku kompaniju pre samo nekoliko decenija – gomile papira, ručne evidencije, sporazumno usklađivanje zaliha i neizbežne greške koje su usporavale čitav proces.

Možemo reći da smo se, upravo zbog takvog načina rada, ranije suočavali sa problemima poput  prekomernih zaliha i nedostatka robe. Međutim, sa napretkom tehnologije, logistika je daleko prevazišla svoje tradicionalne okvire. Današnja logistika ne samo da ispunjava očekivanja klijenata, već često preuzima ulogu “ključa” za sve probleme koji se javljaju u lancu snabdevanja. A, u tome se posebno ističe AI. Njegovim uvođenjem u svakodnevno poslovanje stvari su se drastično promenile. AI je omogućio analizu ogromne količine podataka u realnom vremenu, predviđanje potražnje sa visokim stepenom tačnosti i automatsku optimizaciju određenih segmenata u organizaciji posla.

Savremeni alati ne samo da ubrzavaju obradu zadataka i smanjuju mogućnost grešaka, već omogućavaju potpuno novu dimenziju efikasnosti i preciznosti u radu. Upravo zbog toga, integracija tehnologije postaje neizostavan deo svake uspešne logističke strategije.

3. Šta je po vama najbitnije za razvoj ovog segmenta industrije?

Za razvoj logističkog segmenta industrije, po meni je najbitnija svest ljudi o važnosti tačnih, preciznih podataka. Bez njih, čak ni najnapredniji sistemi ne mogu pružiti očekivane rezultate. Svaki unos podataka, svaka provera, svaka tačka u lancu snabdevanja mora biti tačna kako bi sistem funkcionisao kako treba, jer ne možemo da očekujemo da AI uradi sve za nas, ukoliko mu nismo postavili “odskočnu dasku”.

Bez tačnih informacija, svi dalji procesi postaju neefikasni i neadekvatni jer, ne samo da one pomažu našim menadžerima da identifikuju oblasti koje zahtevaju optimizaciju i donesu odluke o tome kako poboljšati performanse kompanije, već su ključni za izgradnju poverenja sa klijentima i partnerima. Klijenti se oslanjaju na tačne informacije o statusu svojih pošiljki, dok partneri očekuju pouzdane informacije o zalihama i potražnji, kako bi efikasno planirali svoje poslovanje.

S tim u vezi, dok tehnološki napredak igra važnu ulogu u razvoju logističke industrije, ne smemo zaboraviti da su ljudi ti koji su ključni za obezbeđivanje i proveru podataka i njihovo efikasno korišćenje. Bez svesti o važnosti tačnosti podataka, svi napori ka unapređenju tehnologije mogu biti uzaludni.

4. Na koji način Transfera ide u korak sa modernim tehnologijama?

Plan Transfere je da prođe kroz sveobuhvatni proces digitalizacije, posebno fokusirajući se na segment komunikacije. Kompanija je prepoznala da je efikasna i brza komunikacija ključna za uspešno upravljanje logističkim operacijama, pa je uložila značajne resurse u razvoj digitalnih interfejsa za internu i eksternu komunikaciju.

Transfera koristi napredne digitalne platforme koje omogućavaju trenutnu razmenu informacija između različitih odeljenja. Umesto tradicionalnih metoda, kao što su papirne evidencije i ručni unosi, zaposleni sada koriste integrisane digitalne sisteme.

Mi se trudimo da konstantno istražujemo nove tehnološke trendove i implementiramo najnovija rešenja kako bismo unapredili operativnu efikasnost i pružili bolju uslugu klijentima. Ovakav sveobuhvatni pristup digitalizaciji i modernizaciji komunikacijskih kanala čini Transferu liderom u logističkoj industriji, omogućavajući pružanje brze, efikasne i tačne usluge u dinamičnom i konkurentnom tržištu.

5. Šta je sledeće što kompanija planira na polju tehnoloških inovacija?

Transfera ima ambiciozne planove za naredni period, obuhvatajući brojne projekte koji će dodatno unaprediti efikasnost i kvalitet pruženih usluga. Pred nama je uzbudljiv put pun inovacija i transformacija, fokusiran na nekoliko ključnih oblasti.

Prvi na listi je nastavak automatizacije procesa. U proteklih nekoliko godina, kompanija je već implementirala brojne automatizovane sisteme koji su značajno poboljšali operativnu efikasnost. Sada planiramo da taj proces podignemo na viši nivo, radimo na razvoju naprednih platformi za unapređenje poslovanja u skladištu i u segmentu distribucije, koje će omogućiti brže i preciznije obavljanje svakodnevnih poslova.

Još jedan važan aspekt na kojem ćemo raditi je unapređenje izveštavanja klijenata. U eri kada su informacije ključ za donošenje brzih i tačnih odluka, naš cilj je da klijentima pružimo još transparentniji i detaljniji uvid u stanje njihovih pošiljki i logističkih procesa.

Sve ove inovacije deo su naše šire strategije da postanemo lideri u primeni naprednih tehnologija u logistici. Verujemo da će nam ovi koraci omogućiti ne samo da unapredimo naše usluge, već i da postavimo nove standarde u industriji, pružajući našim klijentima visoku vrednost i kvalitet.

6. Za kraj, koja je vaša poruka generacijama koje tek počinju da grade ime u svetu logistike?

Svaki dan radite na sebi. U svetu logistike, gde tehnologija napreduje brzim tempom, ljudski faktor ostaje nezamenljiv. AI i automatizacija mogu poboljšati efikasnost i preciznost, ali vaša sposobnost da kritički razmišljate, prilagođavate se novim situacijama i kreativno rešavate probleme je ono što vas izdvaja.

Budite spremni da konstantno učite i razvijate svoje veštine. Investirajte vreme u razumevanje novih alata i tehnoloških rešenja, ali takođe razvijajte svoje komunikacione, analitičke i liderske veštine.

Suočavajte se sa izazovima hrabro i gledajte na njih kao na prilike za rast, a ne kao na prepreke. Svaki problem koji rešite, svaki projekat koji završite, pomoći će vama, vašem profesionalnom razvoju. Iskustvo koje steknete kroz praktičan rad, i kroz uspehe i neuspehe, pripremiće vas za buduće izazove.