Promovisan novi Izvršni direktor Transfera Customer Service-a

Posted by: sonja
Category: Vesti
Transfera

U prethodnih 6 meseci u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka beogradskog Univerziteta radili smo na kreiranju organizacione strukture, specijalizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta kako bismo uspostavili savremenu i fleksibilnu strukturu, spremnu da odgovori na svaki zahtev tržišta.

Grupisanjem poslova i podelom kompanije na front office i back office, u strukturi naše kompanije je došlo do stvaranja novog sektora pod nazivom Customer Service. Taj sektor prevashodno će imati zadatak da komunicira eksterno – sa klijentima, ali i interno – kroz praćenje realizacije postavljenih zahteva klijenata.

Sektor Customer Service-a poveren je Srđanu Banoviću, koji je postavljen na funkciju Izvršnog direktora. Menadžment je siguran da smo u novom izvršnom direktoru dobili osobu koja će svojim pristupom i energijom doprineti nastavku ubrzanog rasta Transfere. Izvršni direktor Srđan Banović već dve godine je član našeg tima, a prethodno je imao iskustva u oblasti logistike.