Transfera na pola puta do ostvarenja cilja!

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Transfera na pola puta do ostvarenja cilja!

Pre samo tri meseca, Transfera je objavila početak izgradnje svog prvog logističkog centra (TLC1), kao deo šireg projekta stvaranja Transfera logističkog parka (TLP) u industrijskoj zoni u Novim Banovcima, nadomak Beograda, a danas, sa punom podrškom svojih partnera, uz dobru organizaciju unutar kompanije, ide ka ostvarenju projekta koji već uveliko nije samo slika na papiru.

Radovi na Transferinom objektu se kreću ispred planirane dinamike. Zemljani i betonski radovi na objektu su u završnoj fazi, čemu svedoči i impozantna konstrukcija objekta površine 30.000 m2. Trenutno se izvode fasaderski i krovopolagački radovi koji će kompletno zatvoriti ovaj masivni objekat, nakon čega će uslediti završni radovi unutrašnjeg prostora.

“Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, izvođači radova se svakodnevno bore da projekat bude realizovan u potpunosti i u skladu sa rokovima ili pre roka. Radovi napreduju i bolje nego što smo očekivali i očekujemo da ćemo početkom 2022. godine imati kompletnu realizaciju projekta TLC1, čime započinjemo jedno novo poglavlje u poslovanju kompanije i stvaramo uslove za postizanje zavidnih rezultata i povećanje kvaliteta pružanja svih logističkih usluga svojim sadašnjim i novim klijentima“, rekao je Vladimir Radović, menadžer projekta TLC1 kompanije Transfera.