Transfera održala tradicionalni menadžment sastanak

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Transfera održala tradicionalni menadžment sastanak

Proteklog vikenda Transfera je održala svoj tradicionalni godišnji menadžment sastanak, kome je prisustvovalo preko 60 članova menadžmenta iz različitih sektora kompanije. Tokom dvodnevnog boravka na poznatom mestu okupljanja, Salašu 137, koji se nalazi nadomak Novog Sada održana su predavanja na aktuelne teme finansiranja posla, tržišnih promena i trendova, predstavljeni rezultati i uspesi prethodnog perioda, kao i ciljevi i planovi za buduće proširenje poslovanja.

U okviru menadžment sastanka organizovana je i diskusija na temu izazova u poslovanju, predloga za njihovo rešavanje i mogućih poboljšanja, koju je obeležilo kratko izlaganje svakog učesnika. Transfera ističe važnost održavanja ovakvih događaja za jačanje međutimske saradnje, sticanje novih znanja kroz primere dobre prakse i realizaciju novih poslovnih poduhvata.