Transfera otpočela saradnju sa profesorima Fakulteta organizacionih nauka na projektu identifikacije i mapiranja poslovnih procesa

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Transfera otpočela saradnju sa profesorima Fakulteta organizacionih nauka na projektu identifikacije i mapiranja poslovnih procesa

Jedan od ključnih prioriteta Transfere, pored fokusa na razvoj zaposlenih, jeste kontinuirana usmerenost na razvoj i standardizaciju poslovnih procesa.

Projekti koje smo imali tokom 2016. u saradnji sa profesorima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a potom i projekti realizovani uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u 2017. i 2018. godini, za cilj su imali definisanje i mapiranje poslovnih procesa i njihovu transformaciju u digitalno okruženje. Specijalizovana softverska rešenja su razvijana na osnovu rezultata ovih projekata, usmerena na ubrzavanje i olakšavanje izvršavanja svakodnevnih operativnih zadataka.

Standardizacija i kvalitet procesa kontrolisan je svake godine, uz provere švajcarske sertifikacione kuće SGS.

Puštanjem u rad prvog logističkog centra (TLC1), Transfera je odlučila da nastavi uspešnu saradnju sa profesorima Fakulteta organizacionih nauka, ovog puta na redefinisanju poslovnih procesa uzimajući u obzir sve prednosti rada u novom okruženju.

„Kako je fleksibilnost jedan od kvaliteta Transfere, projekat pokrenut početkom 2022. bazira se na optimizaciji linija komunikacije i procesa rada, upravo da bi se uspostavio adekvatni organizacioni model koji će osigurati fleksibilnost kompanije i kvalitet usluga koji Transfera pruža svojim klijentima“, izjavio je Srđan Banović, Direktor sektora Prodaje i razvoja kompanije Transfera.

Planirano je da projekat, podeljen u 4 faze, traje tokom cele godine.