Transfera započela rad sopstvene akademije

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Transfera započela rad sopstvene akademije

Kompanija Transfera nastavlja rast iz godine u godinu. Prethodna godina je zaključena sa 27,5M EUR prihoda što predstavlja rast od 45% u odnosu na 2017.godinu, kao i cifrom od skoro 200 zaposlenih. Kvalitet usluge  strateška orijentisanost na klijente koji se nalaze u centru svih aktivnosti kompanije nisu jedine kompatibilne prednosti Transfere.

Paralelno sa zadovoljstvom klijenata konstantno se radi na zadovoljstvu zaposlenih. Motivacija zaposlenih zavisi od više faktora, a kao najznačajniji, Transfera izdvaja mogućnost napredovanja i konstantnog stručnog usavršavanja.

Od 01.02.2019.godine sa radom je počela Transfera Akademija, program podržan od strane Evropske banke za obnovu I razvoj ( EBRD ), a sa ciljem pružanja novih znanja zaposlenima iz oblasti svih vidova transporta, carinskog zastupanja, tržišta i prodajnih veština.

Program je orijentisan na tri ciljne grupe – novozaposlene, postojeće zaposlene i mlade talente. U skladu sa tim koncipiran je sadržaj predavanja i prilagođen svakoj grupi. Zaposleni imaju priliku da kroz iskustva internih i eksternih predavača – profesora univerziteta, menadžera Transfere, ali i renomiranih inostranih menadžera uče i unapređuju svoja znanja.

Koncept Akademije je nešto što je privuklo najveću pažnju prilikom posete delegacije EBRD-a  Transferi, a gospodin Pierre Heilbronn, potpredsednik EBRD-a, dao je snažnu podršku ovoj inicijativi. Cilj Transfere jeste da zaposleni prihvate kompaniju kao svoju i vide perspektivu svog profesionalnog razvoja u budućem periodu. Transferina snaga su ljudi i zato cemo i dalje raditi na razvoju programa koji će pomoći razvoju njihovog punog potencijala, istakao je Srđan Banović, Izvršni direktor Customer Service-a Transfere.