Srđan Banović za eKapiju: Vreme je za digitalizaciju i humanost, čuvamo zaposlene i spremamo nove humanitarne akcije

Posted by: Stefan Sarac
Category: Vesti
Srđan Banović za eKapiju: Vreme je za digitalizaciju i humanost, čuvamo zaposlene i spremamo nove humanitarne akcije

Zaustavljanje fabrika i čitavih industrija usled pandemije koronavirusa, kao što je na primer automotiv industrija, prouzrokuje i manji broj transporta, a samim tim i smanjenje obima poslovanja logističkih kompanija koje imaju ulogu vezivnog tkiva između proizvodnih i trgovinskih kompanija. Logistika je svakako jedna od najteže pogođenih grana privrede u ovoj krizi – kaže za eKapiju Srđan Banović, rukovodilac Odeljenja za podršku klijentima u kompaniji Transfera.

Dodatni problem za logističke firme, ističe, predstavlja činjenica da su zbog svih nesigurnosti međunarodnog drumskog transporta koje se odnose na potencijalno zatvaranje granica, odnosno graničnih prelaza, železnički i avio transport postali alternative koje su sve više u upotrebi.

eKapija: Kako Transfera posluje u datim okolnostima?

– Naš kapacitet i kvalitet usluge mora ostati na istom nivou, jer smo deo logističkog lanca u nabavci i proizvodnji artikala od strateškog značaja. U uslovima krize kao što je ova, jedna od najvažnijih stvari jeste pravovremena i precizna komunikacija. Ovde pogotovo mislim na sami početak krize kada je u opticaju mnoštvo informacija iz različitih izvora i kada kategorizacija izvora na pouzdane i one manje pouzdane ne znači mnogo. Vrednost informacije u takvim okolnostima je neprocenjiva i Transfera se potrudila da, kombinujući zvanične izvore informacija i operativne informacije iz svog dnevnog poslovanja, svakodnevno obaveštava klijente o svim promenama vezanim za logistiku u zemlji i regionu. Zaposleni su podeljeni u više grupa od kojih je jedna upućena na rad od kuće, a sve sa ciljem da se i u ovakvim okolnostima obezbediti puna dostupnost Transferinog servisa.

eKapija: Koje mere zaštite zaposlenih ste sproveli?

– I pre zvaničnog uvođenja vanrednog stanja, Transfera je preduzela niz mera koje su u prvom redu bile usmerene na minimiziranje rizika nastanka infekcije u prostoru kompanije. Obezbeđena su sredstva za dezinfekciju, zaštitne maske i rukavice za sve zaposlene, propisane su zdravstvene procedure i preporuke koje se odnose na mere zaštite u kompaniji i van kompanije, a organizovan je i prevoz zaposlenih koji je isključio korišćenje javnog gradskog prevoza. Inače, u poslednjih 7 godina beležimo rast u broju zaposlenih, a 2019. godinu završili smo sa ukupnim brojem od 220 ljudi zaposlenih u Transferi. Taj broj je i danas isti, mesec dana od početka krize. Vrlo jasno smo komunicirali da je glavni prioritet kompanije, pored očuvanja zdravlja naših zaposlenih, očuvanje svih radnih mesta. To je poseban izazov u trenutnoj situaciji koji je zahtevao uvođenje solidarnih mera, ali Transfera je potvrdila da je timski duh ono što uvek daje neverovatne rezultate, pa je tako i u ovoj situaciji svaka mera inicirana i usvojena kako bi svaka porodica ostala zaštićena tokom ovog perioda punog neizvesnosti.

eKapija: Kakav je značaj e-poslovanja u doba ove epidemije?

– I ranije smo isticali značaj digitalizacije i potpuno prebacivanje poslovnih operacija u digitalno okruženje. Povezivanjem organizacionih celina na takav način dolazi se do koordinacije koja bi inače zahtevala fizičko prisustvo zaposlenih na istom mestu. Aplikacije koje podržavaju video pozive i konferencije su već odavno na putu da postanu standardi budućnosti, a trenutna situacija je samo ubrzala taj proces. Operativne aplikacije koje koristimo u svakodnevnom radu baziraju se na cloud platformi, tako da omogućavaju lak pristup zaposlenima i kada se oni fizički ne nalaze u kompaniji. Takav način umrežavanja bio je neophodan kako bismo osigurali normalno funkcionisanje i u opciji rada od kuće.
Ipak, zbog prirode samog posla, zaposleni u našem sektoru carinjenja robe moraju biti fizički prisutni na carinskim ispostavama na kojima se taj proces odvija. Pretpostavka je da će i taj proces u narednom periodu biti organizovan po uzoru na pojednostavljene carinske postupke u uvozu i izvozu, te da će komunikacija biti bazirana na elektronskoj razmeni podataka između carinskih zastupnika i Uprave carina.

eKapija: Da li je kriza odložila planove i buduće investicije kompanije?

– Transfera ne menja svoju dugoročnu strategiju razvoja. Rokovi naših infrastrukturnih projekata su revidirani i prilagođeni aktuelnoj situaciji, ali neće biti odstupanja od zacrtanih ciljeva. U isto vreme, pored svih problema uzrokovanih epidemijom, smanjena privredna aktivnost za nas je otvorila prostor za pokretanje projekata reorganizacije i razvojnih projekata sa težištem na aplikacijama koje će unaprediti poslovanje kompanije i iskustva korisnika naših usluga. To su svi projekti koji su do sada egzistirali paralelno sa operativnim aktivnostima kompanije, a sada će im biti posvećeno značajno vreme.

eKapija: Koliko ste aktivni na polju humanitarnog rada i pomoći u trenutnoj situaciji?

– Nije nepoznata činjenica da je Transfera donator i inicijator mnogih humanitarnih akcija koje u fokus stavljaju decu. Uvek ističemo da su deca na prvom mestu pa smo tako i sada svoje aktivnosti usmerili ka obezbeđivanju neophodnih materijala za potrebe Instituta za zaštitu zdravlja majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu. Brzom reakcijom uspeli smo da Institutu obezbedimo zaštitne maske, hirurške mantile, vizire i sredstva za dezinfekciju i u stalnom smo kontaktu oko daljih nabavki i dopreme materijala.


Transfera je takođe pokrenula inicijativu među svojim klijentima sa centralom u Kini za donaciju medicinskog materijala i ta akcija je trenutno u toku, a određena sredstva uplaćena su na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.


Svoje logističke kapacitete stavili smo na raspolaganje i udruženju italijanskih industrijalaca – Konfindustriji Srbija, Privrednoj komori Srbije, ekonomskom odeljenju ambasade Južne Koreje – KOTRA, Japanskoj poslovnoj alijansi i Nemačko – srpskoj privrednoj komori (AHK Srbija), uz čije posredstvo realizujemo još jednu humanitarnu akciju o kojoj će biti reči u narednih desetak dana.

eKapija: Šta očekujete po završetku epidemije i kako vidite ovo tržište nakon krize?

– Svakako očekujemo postepeni rast privredne aktivnosti, postepeno otvaranje kompanija i rad u kapacitetu koji će u globalu biti manji od onoga pre krize. Specifičnost ove krize u odnosu na onu iz 2008. godine je ta što će se negativne posledice odraziti i na ponudu i na potražnju. Jasno je da nas očekuje nova ekonomska kriza, s tim da najavljene mere pomoći mogu ublažiti njene efekte. Moguće je i da će doći do ukrupnjavanja tržista – velike kompanije će pripojiti manje koje se bore da održe svoje poslovanje. Slična situacija bi mogla da se desi i na tržištu logistike, pogotovo u zemljama kao što su Italija I Španija.

Preuzeto sa portala eKapija.