Transfera – Snaga je u ljudima

Posted by: sonja
Category: Vesti
Transfera – Snaga je u ljudima

Naša kompanija se za samo tri godine svrstala među vodeće logističke kompanije u Srbiji. Finansijski pokazatelji, broj zaposlenih i kancelarije koje imamo, kandiduju nas za najbrže rastuću kompaniju na tržištu logistike u našoj zemlji.

Duško Radović, generalni direktor kompanije, u intervjuu za eKapiju rekao je da su ostvareni rezultati tokom prethodne tri godine rezultat primene savremenih tehnologija i politike zapošljavanja mladih inženjera. U nastavku vam prenosimo intervju koji je objavljen na portalu e-Kapija.

Transfera – Snaga je u ljudima

eKapija: Kakvi su rezultati kompanije Transfera u proteklom periodu?

– Kompanija Transfera počela je da radi 2013. godine. Kraj 2016. godine dočekujemo sa poslovnim prihodom od 14,5 mil EUR, carinskom garancijom blizu 2 mil EUR, više od sto zaposlenih, dvanaest kancelarija u Srbiji, četrdeset pet mladih inženjera i velikom mrežom podizvođača. Mogu reći da nas je eksponencijalni rast koji smo imali u dosadašnjem poslovanju pozicionirao kao prepoznatljivu kompaniju na logističkom tržištu i pouzdanog partnera. Mnogi su iznenađeni brzinom kojom je Transfera izgradila taj imidž. Citirao bih ovde jednog košarkaškog trenera koji je rekao – Sve je to normalno. Za nas iz Transfere to i jeste tako. Nije taj rast došao sam od sebe, to je rezultat zalaganja i rada svakog zaposlenog u Transferi. Za nas je bitnije od svih finansijskih rezultata koje beležimo, upravo to da kompaniju unapređujemo i gradimo kroz sinergiju svih zaposlenih. To je naš najveći uspeh.

eKapija: Koji su rezultati uticali na toliki rast?

– Svakako su to ljudi, standardi po kojima poslujemo, kao i investicije. U odabiru kadrova uspeli smo da napravimo sklad mladih, energičnih ljudi i stručnjaka sa velikim znanjem i iskustvom. Istakao bih da je prepoznatljiv i jak tim doneo novu snagu i kvalitet usluga našim klijentima i doprineoi rastu naše kompanije. Sa druge strane, poslovanje smo uskladili sa standardima ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001, što podrazumeva poštovanje propisa, pouzdanost i sigurnost naših usluga, dostupnost i brzinu reagovanja… Investirali smo u obrazovanje zaposlenih, otvaranje kancelarija širom Srbije, kao i u integrisani informacioni sistem. Naše softversko rešenje „Trans2Open“ kompatibilno je sa različitim softverskim platformama, kao što su: EDI, SKYTRACK i WMS – elektronska razmena podataka, automatizovan proces razmene podataka sa softverskim rešenjima poslovnih banaka i dr. Brži protok informacija unutar naše kompanije znači i unapređenje naših usluga, a na kraju i veće zadovoljstvo naših klijenata. Upravo zato, ulaganje u razvoj je naše trajno opredeljenje.

Transfera – Snaga je u ljudima

eKapija: Kao vašu najveću snagu ističete tim. Koliko ljudi zapošljavate? Kakva je struktura zaposlenih?

– Verujemo da naša snaga leži u našim zaposlenima. Posvećeni smo im, imaju podršku i slobodu da se razvijaju i rade u profesionalno izazovnom okruženju. Omogućavamo im da izraze svoj potencijal i izgrade uspešnu karijeru. Naša politika zapošljavanja je možda pomalo neuobičajena za tržište na kojem poslujemo – orijentisani smo ka mladim ljudima, bez iskustva. Još dok su na studijama, pružamo im priliku da se kroz praksu upoznaju sa našom kompanijom i realnim situacijama koje će sutra imati u životu i radu. Rezultati takvog pristupa vidljivi su vrlo brzo – ljudi prihvataju kompaniju kao svoju, nakon prakse zasnivaju radni odnos, a Transfera dobija zaposlene koji su usvojili sve kompanijske vrednosti i standarde. Trenutno upošljavamo više od100 ljudi, od kojih polovinu čine visoko obrazovani.

eKapija: Sedište vam je u Beogradu. U kojim još gradovima imate kancelarije?

– Naša misija je da budemo blizu naših klijenata. Otvorili smo nekoliko kancelarija u Beogradu, tako da smo prisutni na svakoj carinskoj ispostavi u Carinarnici Beograd. Otvaranjem kancelarija u Odžacima, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, proširili smo se na Vojvodinu, a kancelarije u Kragujevcu i Kruševcu pokrivaju centralnu Srbiju. U planu nam je da u 2017. otvorimo još 4 kancelarije i pokrijemo sve regionalne centre u Srbiji.

eKapija: U sektoru transporta i logistike ste više od dve decenije. Iz godine u godinu dolazi do značajnog proširenja logističkih operacija. Koje usluge danas može klijentima da ponudi Transfera?

– Težište naših poslovnih aktivnosti je na međunarodnom transportu. Iako drumski saobraćaj dominira, imamo razvijen i avio i brodski transport. Naglasio bih i snažnu mrežu carinskih agenata. Naravno, skladišno – manipulativne usluge upotpunjuju koncept integrisane usluge kao kompletno logističko rešenje koje pružamo sadašnjim i predlažemo svojim potencijalnim klijentima.

eKapija: Transfera ima iskustva u pružanju logističkih usluga proizvodno-industrijskim kompanijama, posebno u autoindustriji. Na koje zahteve možete da odgovorite?

– Novi trendovi u autoindustriji diktiraju da zalihe teže nuli, a da se roba i repromaterijali dostavljaju tačno na vreme (Just In Time) i pravo na proizvodnu liniju (Just In Sequence). Takav način rada zahteva logistiku na visokom nivou i efikasan lanac snabdevanja.
Usled sve kompleksnijih zahteva klijenata u autoindustirji, razvili smo i implementirali uslugu TS-Automotive. Formiran je i specijalni „Automotive Team“ unutar kompanije, koji je na raspolaganju klijentima 24/7. Orijentisani smo ka klijentima i u zajedničkoj saradnji pronalazimo najbolja „tailor-made“ rešenja, krojena po specifičnim zahtevima korisnika.
Usluga obuhvata brza vozila u drumskom transportu, udvojene posade vozača, specijalne kurirske dostave, čarter kargo avione, pojednostavljene carinske procedure i postupke, i po zahtevu klijenta do dvadeset četiri statusa pošiljke dnevno.

Transfera – Snaga je u ljudima

eKapija: Imate iskustva i u inostranstvu?

– Sa mrežom poslovnih saradnika pokrivamo 7-8 zemalja u regionu. U zemljama Evropske unije imamo partnere koji su lideri na tržištu zemalja u kojima posluju. Sa njima u partnerstvu organizujemo mnogobrojne zbirne linije i unapređujemo naš servis.

eKapija: U Srbiji postoji nekoliko internacionalnih logističkih kompanija i veliki broj domaćih. Tržište je malo. Koje su vaše konkurentske prednosti?

– Sa svojim kapacitetima, brojem zaposlenih i prihodom koji ostvarujemo možemo se svrstati u kompanije srednje veličine, što ističemo kao našu prednost. Rekao bih da je tržište kod nas polarizovano, pa tako imate velike kompanije i one sa malim kapacitetima. Mi smo dovoljno veliki da možemo da odgovorimo na sve zahteve klijenata – organizaciono i finansijski. Sa druge strane, za razliku od najvećih, dovoljno smo fleksibilni i fokusirani, što klijenti osećaju kroz našu posvećenost i pažnju.

eKapija: Koji su vam planovi u narednom periodu?

– U narednom periodu planiramo otvaranje novih kancelarija, širenje palete usluga koje pružamo, kao i izgradnju logističkog centra. U 2017. godini ćemo uraditi finansijski plan i analizu, pa ćemo shodno tome dalje razrađivati projekat logističkog centra.

eKapija: Proteklih godina intenzivno učestvujete u humanitarnim projektima. Recite nam nešto više o tome.

– Iako je stvaranje ekonomske dobiti cilj svakog preduzeća, smatramo da je neophodno uspostaviti ravnotežu između poslovnih rezultata i angažovanja kompanije u društvu. Želimo da naše vrednosti i uverenja jasno prenesemo zaposlenima i partnerima, kao i klijentima i javnosti.
Tokom prethodnih godina pažnju smo posvetili deci i aktivnostima u oblasti kulture. Istakao bih partnerstvo sa Centrom za zastitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda, popularnom Zvečanskom. Centar nas je uputio na saradnju sa brojnim domovima za nezbrinutu decu i prihvatilištem za decu zlostavljenu u porodici. Osim finansijske pomoći kojom se obezbeđuje nephodna oprema i opremaju se sportski tereni, mnogo važnije je bilo naše druženje i takmičenje sa decom u sportskim disciplinama. Nasmejana lica dece i zaposlenih u našoj firmi su dodatni impuls da se ovakvi susreti pretvore u redovnu praksu.

Takođe, kompanija učestvuje u velikom broju akcija za pomoć deci oboleloj od retkih bolesti.

Sa ponosom možemo da kažemo da je Transfera prvi sponzor dokumentarnog filma Nebeska tema, o životu i radu Vlade Divljana, koji će biti premijerno prikazan naredne godine.

eKapija: Recite nam nešto više o saradnji Transfere sa naučnom zajednicom.

– Za nas je veoma značajno da imamo dobre odnose sa obrazovnim institucijama. U saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu, najbolji studenti dobijaju šansu za praksu i rad u Transferi. Na taj način već smo dobili kvalitetan i obrazovan kadar.
Na poslovima organizacije rada i sistematizacije poslova u okviru kompanije radili smo uz podršku Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda.
Krajem ove godine Transfera je započela saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ona nam je omogućila pristup programima za angažovanje inostranih konsultanata koji će u dužem periodu raditi na poboljašnju operativnih i finansijskih procesa kompanije.
Uopšte, u Transferi se insistira na konstantnom učenju i razvijanju kako kompanije, tako i individualnih veština i znanja svakog zaposlenog. A ko će bolje preneti to znanje, nego specijalizovane institucije. Takođe bih napomenuo da, pored internih obuka, imamo praksu organizovanja seminara i stručnih usavršavanja koje vode eminentni predavači. I ponovo dolazimo do onoga što sam pomenuo na početku intervjua – kompetitivnu prednost Transfere čine njeni zaposleni, a ulaganje u taj resurs je uvek formula za uspeh.