Marko Divljan: Ključni elementi uspeha kompanije Transfera

Posted by: transfera
Category: Uncategorized

Marko Divljan, direktor sektora prodaje u kompaniji Transfera u svom intervjuu za portal pit.ba istakao je ključne aspekte koji su doveli do toga da kompanija već 10 godina uspešno posluje u industriji logistike i transporta. Kako se ističe, u savremenom poslovnom okruženju ključ uspeha kompanija leži u kontinuiranom unapređenju poslovanja kroz primenu efikasnih strategija i pristupa, inovativnih tehnologija i jakog timskog rada. U tom kontekstu i Marko je izdvojio najvažnije elemente koji su doprineli našem razvoju.

CRM metodologija: Fokus na klijentima

Kroz CRM metodologiju, bolje upravljamo podacima o klijentima, prateći komunikaciju, analizirajući potrebe i preferencije, a samim tim i prilagođavajući usluge. Ovakav pristup vodi boljem razumevanju klijenata, personalizovanim uslugama, povećanju zadovoljstva i unapređenju poslovnih rezultata.

Kultura poslovanja i mladi talenti

Angažovanje mladih ljudi ključno je za uspeh i inovacije. Njihove nove ideje i perspektive podstiču kontinuirani razvoj i prilagođavanje promenama u dinamičnoj industriji kakva je logistika. Balans između iskustva i mladalačke energije u našem timu omogućava raznovrsnost i razmenu znanja.

Porodične vrednosti: Pouzdanost i odgovornost

Negujemo vrednosti poput poverenja, integriteta i odgovornosti prema svim zainteresovanim stranama. Ove vrednosti su temelj našeg poslovanja i pokazuju našu posvećenost klijentima, zaposlenima, partnerima i zajednici.

Saradnja sa Kinom

Imajući u vidu da su proizvodne kineske kompanije uvele trend izmeštanja proizvodnje u različite delove Evrope, a da se, kao jedna od najatraktivnijih destinacija za to izdvojila Srbija, bilo je  logično da deo svog poslovanja usmerimo na kinesko tržište. Gradeći most između dve države, omogućili smo kineskim partnerima da se u okvirima svoje države informišu o svim specifičnostima srpskog tržišta, pre svega kroz komunikaciju sa našim predstavništvom Transfera Kina.

Partnerstvo sa kineskim kompanijama rezultiralo je pozicijom Transfere kao vodećeg logističkog provajdera za većinu kineskih investicija u Srbiji, na šta smo posebno ponosni.

Organski rast: Održiv razvoj

Postepeni razvoj unutar postojećih resursa omogućava nam pažljivo odmerene projekte, fokusirane na kvalitetu egzekucije i vrhunske usluge klijentima, održavajući visoke standarde u poslovanju.

Pružanje 3PL usluga: Optimizacija lanaca snabdevanja

Omogućavanjem da kompanije optimizuju lance snabdevanja i smanje troškove, fokusiramo se na digitalnu transformaciju, tailor-made rešenja i prilagođavanje promenama u industriji.

Proširenje u Bosni i Hercegovini: Nova poslovna prilika

Sa novootvorenim poslovnim jedinicama u Sarajevu i Novoj Gradišci, prepoznajemo rastući potencijal tržišta BiH i ulogu koju možemo imati u sektoru transporta.

Regionalna saradnja: Put ka globalnoj konkurentnosti

Prepoznajemo potencijal zajedničke akcije u regionu ka ostvarivanju zajedničkog regionalnog tržišta zasnovanog na pravilima i standardima EU, što bi moglo povećati atraktivnost regiona za investitore i unaprediti ekonomski razvoj.

Sigurnost informacija: Zaštita klijenata

Implementacija ISO 27001 standarda za sigurnost informacija osigurava najviši nivo bezbednosti podataka i IT infrastrukture, gradeći poverenje sa klijentima i partnerima.

Zeleni transport: Održiva inicijativa

Uspostavljanje prvog teretnog voza iz Kruševca ka Zapadnoj Evropi u saradnji sa našim partnerom Rail Cargo Austria predstavlja važan korak ka zelenom transportu u regionu, smanjujući emisije i doprinoseći održivijem modalitetu transporta.

Sve navedene strategije i pristupi koje smo implementirali u cilju unapređenja poslovanja predstavljaju temelj našeg kontinuiranog razvoja i uspeha. Nastavljamo sa predanim radom, inovacijama i održivim pristupom, te s nestrpljenjem i optimizmom iščekujemo nove uspehe i dostignuća na putu ka globalnoj konkurentnosti i održivom razvoju.